Craftgate

Bilgi Güvenliği Politikası

Etik yazılım geliştirmeye, zanaatkârlığa, profesyonelliğe değer veren, çevik ve yalın bir zihniyetle yazılım geliştirme kültürüne ve sürekli hizmete inanan Craftgate yürüttüğü tüm süreçlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamayı amaç edinmiştir.

Bu amaçla :

Bilgi Güvenliği Politikamız olarak belirlemiş bulunmaktayız.