Yasal Bilgilendirmeler

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Craftgate Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak bizler siz ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi, yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde ve yurt dışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A. Web Sitemiz İletişim Bölümü Kullanıcı Verileri

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt İçi / Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi
  (Ad-Soyad)

 • İletişim Bilgisi
  (E-posta, Telefon)

 • Ziyaretçi Mesaj İçeriği
 • Ticari elektronik ileti gönderimi

 • Öneri ve taleplerin cevaplanması
 • Açık rıza
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

B. Craftgate Hizmetlerine Kayıt Olan Üye İşyeri Adayı Temsilcisi Verileri

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt İçi / Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi
  (Ad-Soyad)
 • Kullanıcı başvurusunun işleme alınması

 • Kullanıcı temsilcisine hitap edilmesi
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • İletişim Bilgisi
  (E-posta)
 • Kayıt ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılması

 • Kayıtlı Kullanıcının panele girişi için kullanıcı adı olarak tanımlanması
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • İletişim Bilgisi
  (Telefon)
 • Kayıt ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılması

 • Kayıt sonrası panele giriş için SMS doğrulama kodu gönderilmesi
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

C. Craftgate Hizmetlerine Başvuru Gerçekleştiren Üye İşyeri ve Aday Temsilcisi Verileri

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt İçi / Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • İletişim Bilgisi
  (E-posta, Telefon)
 • Üye işyeri/adayı ile başvuru sürecine ilişkin iletişime geçilmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifası

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • Kimlik Bilgileri
  (ad-soyad, tckn, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus kayıt bilgileri, önceki soyadı, kimlik seri no)

 • Görsel İşitsel Bilgi
  (fotoğraf)

 • İşlem Güvenliği Bilgisi
  (imza)

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
  (din bilgisi, kan grubu)
 • Üye İşyeri/adayının, imza sirküleri ile tespiti ve müşterini tanı değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
 • Meşru menfaat

 • Sözleşmenin kurulması veya ifası

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • Kimlik Bilgisi
  (TCKN, VKN)
 • Hizmet bedeline ilişkin faturaların düzenlenmesi

 • Müşterini tanı değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • Finansal Bilgiler
  (IBAN bilgisi)

 • Kimlik Bilgisi
  (Ad Soyad)
 • Pazaryeri Üye İşyeri'ne ödeme yapılması
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

D. Craftgate Hizmetlerine Başvuru Gerçekleştiren Esnaf Üye İşyeri ve Aday Temsilcisi Ek Verileri

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt İçi / Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi
  (TCKN, VKN)
 • Hizmet bedeline ilişkin faturaların düzenlenmesi

 • Müşterini tanı değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)
 • Finansal Bilgiler
  (IBAN bilgisi)

 • Kimlik Bilgisi
  (Ad Soyad)
 • Pazaryeri Üye İşyeri'ne ödeme yapılması
 • Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Sunucu alt yapı hizmeti alınması (Yurt dışı)

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt dışındaki ve yurt içindeki üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Çerezler, Recaptcha ve Google Analytics Kullanımı

https://craftgate.io (“Web Sitemiz”) web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Web Sitemiz’de en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için aşağıda paylaştığımız çerezler ve üçüncü parti araçlar kullanılmaktadır.

 • Çerezler: Web Sitemiz’de herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı çerez kullanılmamaktadır. Web Sitemiz’de kullanılan çerezler sizi doğrudan tanımlamaz, ancak daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi sunmaya yarar. Bu çerezler, web sitemizin çalışması için gereklidir. Bunlar tarafınızca yapılan ve talep edilen eylemlere yanıt olarak kullanılır (Örn. web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlar, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtarır). Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda sitemizde yaşayacağınız deneyimi olumsuz etkileyebilir.
 • Recaptcha: Web Sitemiz’de herhangi bir bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics: Web Sitemiz’de optimizasyon için, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan web analiz hizmeti olan Google Analytics aracı kullanmaktayız. Bu araç Web Sitemiz’e giriş yaptığınızda; (i) Tarayıcı tipi/sürümü, (ii) Kullanılan işletim sistemi, (iii) IP adresi, (iv) önceden ziyaret edilen sayfa bilgilerini tarafımıza iletmektedir. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya https://craftgate.io/yasal-bilgilendirmeler/kvkk-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize ilgili kişiden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teşvik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği Craftgate Teknoloji Anonim Şirketi (“Craftgate”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza Craftgate tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilecek veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kutlama, pazarlama, temenni, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Craftgate tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.